Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden :

Verkorte Algemene Voorwaarden Bos Optiek te Den Haag.

Geldig vanaf 25 mei 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Bos Optiek.

Voor de complete algemene voorwaarden (samengesteld met de NUVO en consumentenbond) kunt u klikken op onderstaande link.

– De prijs is zoals besproken bij de verkoop en kan hierna niet eenzijdig verhoogd of verlaagd worden.
– De Ondernemer staat ervoor in dat hij het product levert zoals is overeengekomen met de Consument. De geleverde kwaliteit naar maximaal vermogen.
– Indien de consument een voorschrift van de meting wil maar geen product heeft gekocht dient hiervoor betaald te worden. Ook indien dit in het verleden gemeten is.
– Bij annulering is de consument gehouden een vergoeding van 30% van het aankoopbedrag aan de ondernemer te betalen.
– Achteraf betalen is niet mogelijk tenzij anders afgesproken.
– Schade aan producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits de Ondernemer dit van te voren aan de Consument heeft medegedeeld.
– Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt- kortom, voldoet het aangeschafte product echt niet aan de wensen proberen wij eerst een geschikte oplossing te zoeken zodat u wel tevreden bent. Bent u hierna nog niet tevreden nemen wij het product terug.
– De Consument moet een eventuele zeldzame klacht indienen bij de ondernemer binnen twee maanden.
– Geschillen tussen Consument en Ondernemer kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Optiek, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl).
– Bos Optiek is lid van de NUVO. (Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven) en houdt zich aan de Algemene Voorwaarden van de NUVO. De NUVO staat garant voor de nakoming van de bindende afspraken tussen de ondernemer en de NUVO.
– Indien een product defect is gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Additioneel verzorgt Bos Optiek na deze garantie periode en bij breuk of verlies door eigen schuld additionele coulance. We staan er om bekend verder te gaan dan wie dan ook in garantie en service en zien dit als één van onze unieke sterke punten.

Download hier de volledige algemene voorwaarden van Bos Optiek